direction: Kazuya Kiguchi (wasavi-design)
design: Hiroko Sakai
text: Tetsuo Morita (Rockaku)
photo: Takahiro Motonami
client: 東亜林業
2013

editorial